Kokstad 29.09.2009
VEDOS
Bruk og erfaringer

Beerenberg Corp. AS er et oljeserviceselskap med rundt to tusen ansatte. Selskapet har mye folk ute på anlegg både on-og offshore. Omfattende bruk av fallsikringsutstyr og klatreutstyr har skapt behov for et system som ivaretar lagerstyringen på best mulig måte. Her har Vedos vist seg som et meget nyttig verktøy.

Vi er avhengige av å til enhver tid ha kontroll på hvor hvert enkelt individ befinner seg, ikke minst med tanke på periodiske kontroller.
Gjennom bruk av Vedos har vi oppnådd meget god lagerstyring på utstyret vårt. Vårt utstyr i Vedos omfatter ca. to tusen individer innen fallsikring og ca. tusen innen klatring, da selskapet benytter tilkomst-teknikk som en av arbeidsmetodene.

I tillegg har vi noe løfteutstyr. Det kjøpes jevnlig inn nytt utstyr som legges inn i databasen før det sendes ut på anlegg. Store mengder informasjon og dokumentasjon oppbevares på en sikker måte og kan hentes frem raskt og effektivt.

Vi har nå elleve brukere med særskilt tilgang. Disse kan utføre endringer eller oppdateringer i lokasjon, utstyrsinfo m.m. Et fåtall av disse har myndighet- og selvsagt relevant kompetanse til å utføre periodiske kontroller. I tillegg er programmet veldig mye brukt av formenn og andre ute i prosjektene til å sjekke status på hva de har av utstyr, periodiske kontrolldatoer o.s.v.
Disse bruker generell pålogging, og siden Vedos er nettbasert kan de bruke det aktivt uansett hvor de er bare de har tilgang til pc og internett. Dette har jeg fått meget gode tilbakemeldinger på. Våre brukere, og ikke minst våre oppdragsgivere, er fornøyd med at vi har et så bra system for å holde orden på fallsikringsutstyret i selskapet.
Herunder er sikkerheten til arbeiderne hovedfokus, og alle brukerne våre har seer-tilgang slik at ingen trenger å være i tvil om når deres utstyr skal kontrolleres.

Funksjonen hvor man kan registrere/utføre periodiske kontroller er meget bra. All relevant info i forbindelse med kontrollen legges inn og kan enkelt søkes opp i ettertid.

Søkefunksjonene er gode og det er greit å orientere seg i programmet.
Å legge inn nytt utstyr gjøres på et øyeblikk.
Vedos har lav brukerterskel og krever ikke mye kompetanse for å kunne brukes på en effektiv måte.

Hos oss er v¡ avhengige av å ha dokumentasjonen på utstyret tilgjengelig for alle til enhver tid. Dette er for eksempel sertifikater, logger, bruksanvisninger. samsvarserklæringer og brukermanualer. Disse ligger i Vedos knyttet opp mot det relevante utstyret eller kan hentes fram i et dokumentarkiv. Dokumentene er enkle å legge inn, og kan lett finnes fram og forevises ved behov på arbeidsstedet. Dette har vist seg nyttig, og er noe vi har fått gode tilbakemeldinger på fra våre brukere både on- og offshore.

Når det gjelder service og backup er denne meget bra fra Vidum sin side.
Spørsmål som har dukket opp underveis, både fra undertegnede og andre brukere, er blitt besvart omgående på en god måte. V¡ har også fått utført enkelte endringer for å gjøre vår bruk enda enklere og mer effektiv, og dette er gjort raskt og helt i henhold til det som er avtalt på forhånd.
Jeg føler at vi som brukere blir godt ivaretatt.

Jeg kan med dette virkelig anbefale Vedos.

For oss i Beerenberg Corp. AS er det et uvurderlig verktøy som gjør jobben vår lettere og gjør oss i stand til å jobbe mer effektivt

Med vennlig hilsen / Best regards

Ole-Martin Gulbrandsen I Utstyrsansvarlig TT/ Fallsikring

Beerenberg Corp. AS
Telephone +47 55 52 66 00 I Direct line +42 55 8266 89 l Fax +47 SS 52 66 ot l Mobile +47 48 23 50 50
Address Kokstaddalen 33 I P.O.Box 273 Slåtthaug, N-5851 Bergen,