OM VIDUM AS

VERDIFULL ERFARING

Ragnar Vidum har deltatt i sikkerhetsarbeid og produktutvikling, endringsprosesser siden 1980 bl.a. med kunder innenfor:

 • Forsvar
 • Offshore
 • Forsvarsindustri
 • Transport / Logistikk

DATAPROGRAMMET VEDOS

Utviklet i nært samarbeid med Norske Shell og Forsvaret.

Et brukervennlig program for:

 • Periodisk kontroll
 • Sertifikater
 • Dokumentasjon

VI SER ETTER EN PARTNER FOR Å VIDEREUTVIKLE VEDOS

Kompetanse

 • Dataprogram
 • Europeisk Standardiseringsarbeid
 • Kurs
 • Lærebøker

Sikkerhet, kvalitet, produktutvikling og relasjonsbygging

DATAPROGRAMMET

Kompetanseområder:

 • G1  Mobilkran
 • G2  Tårnkran
 • G3  Sving og Portalkran
 • G4  Bro og Traverskran
 • G7  Taljer – Vinsjer – Spill
 • G8  Lastebilkran
 • G11  Løfteredskap
 • G20  Fastmontert Hydraulisk kran
 • Bergingsvogner
 • Container
 • Fallsikring
 • Masseforflytningsmaskiner
 • Personlifter
 • Trucker

Vedos inneholder bl.a:

 • Produktspesifikasjon
 • Utstyr i utstyr funksjon
 • Logistikk – lagerplass
 • Kontroller
 • Sertifikater
 • Varsel om gått ut på dato
 • Brukerrettigheter
 • Kompetanse styring
 • Søkefunksjoner
 • Priser
 • RFID
 • SAP referanse nummer
 • Søkefunksjoner

Referanser

brukererfaring trykk her

kontakt

Leif Weldingvei 16,
3208 Sandefjord,
Norway

+47 93 02 78 00
ragnar@vidumas.no